2 Mar 2016

Vigelandsanlegget

On my first day in Oslo I went to see the most incredible park ever!  The weather was perfect and I felt like in open-space museum. Vigelandsanlegget is a park full of dynamic sculpcutures, that I couldn't take my eyes off. Must see every Oslo trip!

Pierwszego pełnego dnia w Oslo poszłam do najbardziej zjawiskowego parku ever! Pogoda była niesamowita i czułam się jak w muzeum na świeżym powietrzu. Vigelandsanlegget to park pełen dynamicznych rzeźb, od których nie da się oderwać wzroku. Must see każdego wyjazdu do Oslo.


 This crying kiddo is the most popular sculpture in the park ;)
Ten płaczący bachorek jest wizytówką parku ;)


No comments:

Post a Comment