7 Nov 2015

Weed, university life and me

A few words about my new life and old photos from Amsterdam.

Słów kilka o moim nowym życiu i kilka starych zdjęć z Amsterdamu.