26 Mar 2016

Oasis Park Fuertaventure

My favourite day in Fuertaventure - Oasis Park!
Najlepszy dzień na Fuercie - Oasis Park!
19 Mar 2016

Fuertaventure

I love Spain and I've been there many times, but never just before Christmas holidays, so it was a new experience for me. I loved it as always.

Kocham Hiszpanię i byłam tam wiele razy, ale nigdy zaraz przed świętami, więc to było dla mnie nowe doświadczenie. Jak zwykle było wspaniale.


10 Mar 2016

Ochryda, Macedonia

Today I'm posting memories from Macedonia and sharing my funny-scary story when I was pretty sure I was kidnapped haha!

Dziś dzielę się wspomnieniami z Macedonii i o strasznośmiesznej historii o tym jak myślałam, że ktoś mnie porwał haha :D


6 Mar 2016

Back in time - Montenegro

Just a week before I moved to London, I went to Montenegro to rest a little and get ready for this huge change in my life. I had no idea I would go back in time 20 years! Everything around me was like in the ninties. I had to forget about the internet which was hard, but I believe beneficial ;) Anyway, I got carried away by the atmosphere of Montenegro and I absoultely loved it!

Tydzień przed moim wyjazdem na studia do Londynu, pojechałam do Montenegro (Czarnogóry) trochę się wyciszyć i przygotować mentalnie na tą wielką zmianę która miała nastąpić. Jednak nie wiedziałam, że cofnę się tam w czasie o dwadzieścia lat! Wszystko wokół mnie wydawało się takie samo jak w latach 90! Musiałam zapomnieć o internecie haha ale to nie był na szczęście wielki problem. Atmosfera Montenegro pochłonęła mnie całą i polecam każdemu wybrać się tam!

2 Mar 2016

Vigelandsanlegget

On my first day in Oslo I went to see the most incredible park ever!  The weather was perfect and I felt like in open-space museum. Vigelandsanlegget is a park full of dynamic sculpcutures, that I couldn't take my eyes off. Must see every Oslo trip!

Pierwszego pełnego dnia w Oslo poszłam do najbardziej zjawiskowego parku ever! Pogoda była niesamowita i czułam się jak w muzeum na świeżym powietrzu. Vigelandsanlegget to park pełen dynamicznych rzeźb, od których nie da się oderwać wzroku. Must see każdego wyjazdu do Oslo.