6 Dec 2015

Luxembourg - a ghost town

When we arrived to Luxeborug it was 7am on Sunday. We had only chance to be there for a few hours and the streets were completely empty! The whole country was asleep! It was an interesting experience.

Kiedy przyjechaliśmy do Luxemburgu (ga?) była niedziela 7 rano. Przez kilka godzin zwiedzania nie było na ulicach żywej duszy (tylko paru turystów). Całe państwo jeszcze spało. Ciekawe doświadczenie ;)

Royal palace
Pałac królewskiDuchess Charlotte, who was loved by everyone.

Księżna Charlotte uwielbiana przez lud.I was so impressed by the city!

Byłam zachwycona Luxemburgiem!

No comments:

Post a Comment